Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

flaga EU    Leader    LGD Beskid Gorlicki    PROW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”

Strona zrealizowana w ramach projektu:
"Mapa, strona internetowa, aplikacja mobilna oraz oznaczenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Uście Gorlickie"

Copyright Gmina Uście Gorlickie