Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Wysowa-Zdrój

Miejscowość Wysowa po raz pierwszy wymieniana jest jako część dóbr rycerskiego rodu Gładyszów w 1437 r. Osada założona na prawie niemieckim, przeniesiona później jak wiele wsi w Beskidzie Niskim na prawo wołoskie. Przez całe wieki przez Wysową prowadził lokalny szlak handlowy z Preszowa i Bardejowa (Słowacja) do Gorlic i Biecza. W miejscowości znajdowały się składy wina węgierskiego przywożonego przez kupców greckich i ormiańskich. W XVII wieku podobnie jak inne wsie dóbr Gładyszów Wysowa często zmieniała właścicieli. W okresie konfederacji barskiej odbywały się tutaj walki z Rosjanami. Wioska kwitła dzięki swemu położeniu przy szlaku handlowym. Nazwa Wysowa pochodzi prawdopodobnie od skrótu imienia nieznanej dotąd osoby Viszow, Vyshowa, Wyschowa, która miała tam swoje pola czy las. Wysowa–Zdrój to uzdrowisko z tradycjami. Znakomite właściwości lecznicze wód w Wysowej znane i cenione były już w połowie XVIII wieku.

Pierwszy historyczny przekaz o źródłach wysowskich pochodzi z połowy XVII wieku, kiedy to schwytany zbójnik Sobczak zeznał, że jego kompani leczyli się tutaj „na francze”. Pisemna wzmianka o istnieniu wysowskich wód i o tym, że właściciel Wysowej wojewoda bracławski hr. Lanckoroński „corocznie tam używa kąpieli, której czerstwość swego zdrowia przypisuje” pochodzi z 1786 r.

Atrakcje:
 1. Drewniana cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła z 1779 r.
 2. Drewniany kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1936-38.
 3. Drewniana kaplica pod górą Jawor z 1929r. znana i odwiedzaną do dziś – miejsce odpustowe Łemków związane z kultem Matki Boskiej.
 4. Plebania greckokatolicka – drewniany budynek willowy pochodzący z początku XX wieku. Po wojnie mieścił placówkę WOP, obecnie przywrócony byłemu właścicielowi.
 5. Cmentarz wojskowy nr 50 z I wojny światowej na stoku góry Wysota.
 6. Park Zdrojowy założony w II połowie XIX wieku na terenie dworskim z ujęciami wód mineralnych oraz Starym Domem Zdrojowym z początku XX wieku.
 7. Pijalnia wód mineralnych
 8. Park wodny (basen z zapleczem spa)
Ciekawostki:
 1. Drewniane spichlerzyki.
 2. Drewniana szkoła z 1927r. w centrum Wysowej – obecnie Karczma Regionalna w stylu łemkowskim.
 3. Dolina Łopacińskiego z pozostałością dawnego gospodarstwa górskiego
 4. Huta szkła
 5. Kotcze Zamki
 6. Zbójnicy
 7. Winne piwnice
Copyright Gmina Uście Gorlickie