Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Uście Gorlickie

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1413 r. Z uwagi na surowe warunki osadnicze wieś ponownie lokowano w 1504 r. Przywilej lokacyjny otrzymał wówczas Grzegorz Juszkiewicz. W 1581 r. we wsi znajdowało się 5 zagród gospodarskich wołoskich, jedna sołtysia oraz cerkiew, do której przynależała część ziemi. Pod koniec XVIII wieku rodzina Trzecieskich otrzymała prawo własności wsi. Obecna nazwa administracyjna obowiązuje od 1952 r. Wcześniej wieś była zwana Uściem Wołoskim, później Uściem Ruskim.

Atrakcje:
  1. Cerkiew pw. św. Paraskewi z 1786 r.
  2. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  3. Cmentarz parafialny z drewnianą kaplicą z 1876 roku oraz dawnymi kamiennymi nagrobkami
  4. Cmentarz wojenny z 1915 roku
  5. Pomnik poległych Łemków w II wojnie światowej.
  6. Park wiejski
Ciekawostki:
  • 1 km na południe od Uścia Gorlickiego zachowały się ślady po dawnej hucie szkła, stanowią je ruiny kamiennych pieców hutniczych ale teren jest zarośnięty lasem.
Copyright Gmina Uście Gorlickie