Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Kwiatoń

Wieś powstała ok. 1423 r. w dolinie potoku Zdynia na wysokości 410 m – 420 m n.p.m. Wraz z innymi wsiami wchodziła w skład Państwa Gładyszów. W 1601r. właścicielem Kwiatonia był Jan z Tęczyna. W latach osiemdziesiątych XVIII w. wieś należała do rodu Wiktorów, a w kolejnych latach do rodziny Trzecieskich, a później Miłkowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. Kwiatoń należał administracyjnie do Państwa Uściańskiego.

Atrakcje:
  1. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Została wybudowana ok. XVII w., wieżę dobudowano w 1743 r. o czym świadczy zapis na jednej z belek konstrukcji. Wystrój wnętrza stanowi polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1811 r. Świątynia obecnie pełni funkcję filialnego kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Uściu Gorlickim.
  2. Prawosławna Czasownia także pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu pochodzi z 1933 r. Posiada konstrukcję zrębową. W przeciwieństwie do typowych łemkowskich cerkwi, nie posiada wieży. Remontowana w 1988 r. i ponownie konsekrowana w 1989r. Obecnie służy wiernym wyznania prawosławnego. Wewnątrz świątyni warto zobaczyć kompletny ikonostas oraz liczne chorągwie procesyjne.

CERKIEW PW. ŚW. PARASKEWY W KWIATONIU


Świątynia jest klasycznym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej w typie północno-zachodnim. Uważana za jedną z najpiękniejszych, najstarszych i najcenniejszych, zachowaną do czasów współczesnych.

Została wzniesiona ok. XVII w., wieżę dobudowano w 1743 r. o czym świadczy zapis na jednej z belek konstrukcji. Wystrój wnętrza stanowi polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1811 r. Zachowało się tu kompletne wyposażenie: ikonostas autorstwa Michała Bogdańskiego z 1904 r., w prezbiterium ołtarz główny z XIX w., dwa ołtarze boczne z ikonami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Zdjęcia z Krzyża.

Świątynia obecnie pełni funkcję filialnego kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Uściu Gorlickim. W 2013r. obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Copyright Gmina Uście Gorlickie