Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Gładyszów

Miejscowość położona jest w dolinie potoku Gładyszówka stanowiącego dopływ potoku Zdynia. Niegdyś osada wołoska, która została założona podczas kolonizacji wołoskiej w XVI wieku. We wsi znajduje się nietypowa i zarazem okazała cerkiew drewniana zbudowana w 1938 r. na rzucie krzyża. Wzniesiono ją w miejscu, w którym spłonęła poprzednia cerkiew. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego

 

Atrakcje:

  1. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1857 r.

  2. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1938 r.

  3. Cmentarz nr 55 z I wojny światowej

  4. Cmentarz nr 61 z I wojny światowej

 

Ciekawostki:

  1. Od 2009 r. w Gładyszowie działa Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Bożego ELEOS

  2. Historyczne pokazy konne od czasów średniowiecza do kawalerii z okresu I wojny światowej oraz muzeum jeździectwa.

  3. Łemkowska Zagroda Edukacyjna - łemkowska chyża, spichlerz, olejarnia taranowa, żuraw, kierat, młyn wiatrowy, prezentacja dawnych zawodów. 

Copyright Gmina Uście Gorlickie