Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Brunary

Wieś królewska, założona przez Jaszka na prawie niemieckim w 1335 r. Stanowiła typ osady służebnej. Od 1391 r. należała do dóbr „Państwa Muszyńskiego” będącego własnością biskupów krakowskich. W roku 1426 Brunary przeniesiono na prawo wołoskie. Natomiast w 1577 r. na surowym korzeniu lokowano Brunary Niżne, które niegdyś stanowiły oddzielne sołectwo. Jaszkową, która stanowi część obecnych Brunar lokowano w 1343 r. na prawie niemieckim. Przywilej lokacyjny otrzymał wówczas Samuel Jaszko działający w imieniu króla Kazimierza Wielkiego.

Atrakcje:
  1. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)
Ciekawostki:
  1. W Brunarach działają popularne kapele drużbów weselnych oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Copyright Gmina Uście Gorlickie