Szlak Atrakcji Turystycznych Gminy Uście Gorlickie

Banica

Banica

Opis: Wieś założona w 1547 r. na prawie wołoskim. Ludność poza zajęciami związanymi z rolnictwem trudniła się tkactwem i folowaniem sukna. Na rzece funkcjonował tartak i młyn wodny jednokołowy, a także folusz. Do Banicy włączono inną wieś o nazwie Czertyżne, lokowaną w 1589 r., która do momentu przyłączenia była zupełnie samodzielna, a obecnie pozostał po niej jedynie cmentarz.


Atrakcje:

  1. Cerkiew greckokatolicka pw. św Kosmy i Damiana z 1797/1898
Copyright Gmina Uście Gorlickie